Generalforsamling i Tulstrup Beboerforening

Torsdag den 9. februar 2023 kl.19.00

Nordmark 6, Tulstrup

Man kan godt møde op på generalforsamlingen, uden at blive valgt til noget! 

På generalforsamlingen kan du komme og høre om, hvad beboerforeningen har lavet det sidste år, hvad foreningen har brugt penge på det seneste år, og hvad der er planer om i fremtiden 

Man må gerne møde op af nysgerrighed – også uden at blive valgt ind i bestyrelsen.  

Forslag til vedtægtsændringer eller andet skal være afleveret til formanden tulstrup@mvb.net eller brev Bangsvej 19, senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen er der kaffe og kage.  

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

Tulstrup- en lille landsby tæt på alt

Hvem er vi?

Tulstrup Beboerforening er en frivillig forening, der blev etableret  1. august i 1980.

Vi tilbyder forskellige arrangementer og aktiviteter i løbet af året.

Blandt andet afholder vi sankthansaften med hygge, snobrød og bål, børnebagedyst, familiedage, MC-dage m.m.

Tulstrup Beboerforening er altid modtagelig for gode ideer til aktiviteter, der kan være med til at styrke fællesskabet

Se de seneste indlæg til højre for siden

Med venlig hilsen
Bestyrelsen